Has Pompa | 0 (332) 251 17 40

Hidrofor Aksesuarları

Hidroforlar, su basıncını ve debisini artırmak için kullanılan basınçlı su sistemleridir. Hidroforların doğru şekilde çalışması için çeşitli aksesuarlara ihtiyaç vardır. Bu aksesuarlar, hidroforun verimliliğini ve performansını artırmaya yardımcı olur. Hidrofor aksesuarları, temel olarak iki kategoriye ayrılabilir: Hidroforun çalışmasını sağlayan aksesuarlar: Bu aksesuarlar, hidroforun basınç ayarını, su akış kontrolünü ve güvenliğini sağlar. Bu aksesuarlara örnek olarak, basınç şalteri, hidromat, manometre, çekvalf, pislik tutucu ve hortumlar verilebilir. Hidroforun kurulumunu kolaylaştıran aksesuarlar: Bu aksesuarlar, hidroforun montajı ve bakımını kolaylaştırır. Bu aksesuarlara örnek olarak, askı aparatları, flanşlar, rekorlar ve borular verilebilir

Hidroforun çalışmasını sağlayan aksesuarlar
Basınç şalteri: Hidroforun çalışmasını kontrol eden en önemli aksesuardır. Basınç şalteri, su basıncının belli bir seviyenin altına düştüğünde hidroforu çalıştırır ve belli bir seviyenin üzerine çıktığında hidroforu durdurur.
Hidromat: Basınç şalterinin yerine kullanılabilen bir aksesuardır. Hidromat, basınç şalterinin sahip olduğu tüm işlevleri yerine getirir. Ayrıca, hidroforun çalışmasını daha hassas bir şekilde kontrol edebilir.
Manometre: Hidroforun su basıncını ölçmek için kullanılan bir aksesuardır. Manometre, hidroforun doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır.
Çekvalf: Hidroforun ters akışına engel olan bir aksesuardır. Çekvalf, hidroforun pompalama yaptığı sırada suyun geri dönmesini önleyerek hidroforun verimliliğini artırır.
Pislik tutucu: Hidroforun girişine takılan bir aksesuardır. Pislik tutucu, hidroforun pompalama yaptığı sırada suyla birlikte gelen pislik ve tortuların hidrofora zarar vermesini önler.
Hortumlar: Hidroforun su giriş ve çıkış bağlantılarını sağlayan aksesuarlardır. Hortumlar, hidroforun su ile bağlantısını güvenli bir şekilde sağlar.

Hidroforun kurulumunu kolaylaştıran aksesuarlar
Askı aparatları: Hidroforu duvara veya tavana sabitlemek için kullanılan aksesuarlardır. Askı aparatları, hidroforun güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
Flanşlar: Hidroforun borulara bağlantısını sağlayan aksesuarlardır. Flanşlar, hidroforun borularla bağlantısını güvenli ve sağlam bir şekilde sağlar.
Rekordlar: Boruların birbirine bağlantısını sağlayan aksesuarlardır. Rekordlar, boruların birbirine sızdırmaz bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Borular: Hidroforun su giriş ve çıkış bağlantılarını sağlayan aksesuarlar. Borular, hidroforun su ile bağlantısını sağlar.
Hidrofor aksesuarları, hidroforun verimliliğini ve performansını artırmaya yardımcı olan önemli parçalardır. Hidroforunuzu seçerken, ihtiyacınız olan aksesuarları da göz önünde bulundurmanız önemlidir.